Днес в Министерството на здравеопазването (МЗ) ще бъде подписан договор за изграждане на информационната система на Националната здравноосигурителна каса. Под документа ще сложат подписи министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски и Джими Шар, ръководител на консорциума "БУЛ и партньори", съобщава пресцентърът на МЗ.

Проектът "Реформа в здравния сектор", в рамките на който се изгражда информационната система на НЗОК, се финансира от Световната банка по заемно споразумение с правителството на България.

Договорът е на стойност 3 496 808 евро (без ДДС), със срок на изпълнение - 21 месеца. Заданието обхваща изграждането и интегрирането на две основни ядра - система за планиране и изразходване на финансовите ресурси и система за обработка на исковете. Договорът е изготвен от експерти на Световната банка и български правни експерти.

Търгът за изграждане на интегрирана информационна система на НЗОК бе проведен съгласно международните процедури, специфицирани от Световната банка в Указания за доставка по заеми от Международната банка за възстановяване и развитие и МАР кредити. В него участваха шест фирми, като за оценка и класиране бе използвана двустепенна тръжна процедура.

Решението за подписване на договора беше взето след обстойно разглеждане на заключителните доклади от търга. Те бяха представени от две експертни комисии, които последователно оцениха тръжните предложения и проведоха заключителна инспекция в Румъния и Израел. Единодушната експертна оценка на двете комисии е, че консорциумът има капацитета да изпълни задълженията си по договора.