На 14 септември 2006 година главният изпълнителен директор на CEZ България, Томаш Хюнер, пое длъжността заместник министър на индустрията и търговията в правителството на Република Чехия.

В новата си роля той ще отговаря за регулацията и осъществяването на правителствената политика в секторите - електро и топлоенергетика, минна промишленост, газ и течни горива.

Неговата работа в CEZ България ще поеме досегашния ръководител на проектния офис на компанията Петр Иванек.

Инж. Хюнер има двадесетгодишен професионален опит тясно свързан с електроенергетиката, и най-вече с производството и разпределението на електроенергия. От средата на 2005 година Томаш Хюнер стана главен изпълнителен директор на CEZ България, компанията създадена да координира и управлява дейността на „Електроразпределение Столично", „Електроразпределение София Област", и „Електроразпределение Плевен".

Петр Иванек е завършил Висшия минногеоложки институт, гр. Острава със специалност „Икономика на промишлеността". От средата на 2005 година Петр Иванек е ръководител на проектния офис на CEZ България, и член на Управителния съвет на CEZ България.