В Борсата е постъпило следното уведомително писмо относно търгово предлагане за закупуване на ценни книжа, съгласно ЗППЦК, както следва:
- Изтекъл срок за търгово предложение за закупуване на ценни книжа, както следва :
- Дружество, обект на предложението – "Дюни"АД гр. Созопол;
- Предложител – "Джованда Интернешънъл" ООД,
гр.Св.Питърсбърг, Флорида, САЩ и " Ладимекс- Л" ООД, гр Перник;
- Упълномощен Инвестиционен посредник – ИП "Статус Инвест"АД - София;
- Брой физически лица приели предложението: 1бр. / 6 000 бр. акции/;
- Други лица приели предложението: " Изотсервиз Холдинг" / 5 515бр. акции/ и "Акционер Фаворит Холдинг"/ 34 591 бр. акции/.