В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление за намерението на "Каолин" АД, (предприятие от групата на "Алфа Финанс Холдинг") да осъществи придобиване на контрол върху плевенската компания "Огнеупорни глини" АД.

Очаква се сделката да засегне пазарите на производство и търговия с глини; производство и търговия с огнеупорна пръст; производство и търговия със строителен кварцов пясък; производство и търговия с креда и фуражна креда; извършване на изкопни и транспортни услуги.

Във връзка с това КЗК следва да извърши оценка на сделката и да се произнесе с решение.

Всяко заинтересувано лице може да изрази своето писмено становище относно планираната сделка и въздействието, което нотифицираната пред КЗК операция ще окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар на територията на Р България в срок до 23 октомври.