След проверка на повече от 500 търговски обекта по Южното Черноморие бе установено, че най-честото нарушение е неиздаване на касова бележка и нередовна отчетност, съобщи bourgasInfo.com.

325 са съставените актове за установени административни нарушения само през месец юли, съобщиха от пресцентъра на НАП-Бургас.

Други 106 проверки на фирми от областта са извършени през юни и юли с цел контрол по спазване на осигурителното законодателство.

Констатирани са твърде много нарушения - 137,  колкото е и броят на съставените актове.

За първоначално нарушение размерът на наказателното постановление е от 50 до 500 лева, при повторно - от 500 до 2 000 лева.

Ако длъжностно лице разреши изплащането на възнаграждения без внасянето на дължимите осигурителни вноски, глобата е в размера на невнесените вноски, но не повече от 20 000 лева.

Особено завишен контролът по осигуряването е в сферите на строителството и туризма, където е висок ръстът на временно заетите.

От НАП-Бургас напомнят на работодателите, че трябва да уведомяват приходната администрация при всяко сключване, изменение или прекратяване на трудово правоотношение и да подават информация за наетите от фирмите лица.