Комисията за финансов надзор стана член на Франкофонския институт за финансова регулация, пет години след неговото създаване, съобщи пресцентърът на комисията.

Институтът е организация с нестопанска цел, чиято мисия е да установява и засилва сътрудничеството между регулаторните органи, които членуват в него.

Основната му цел е да организира професионално обучение и да предоставя възможности за обмяна на мнения по отношение на регулацията на финансовите пазари.

Структурата на Института е гъвкава, без седалище, а функциите на секретариат се изпълняват от Регулаторния орган на финансовите пазари на Франция.

Председателството на Института се осъществява от представител на страна - членка, който се избира на годишно събрание, с мандат от две години. В момента Франкофонския институт за финансова регулация е под ръководството на госпожа Зейнеб Гелуз - председател на Съвета на финансовия пазар на Тунис.

Освен КФН като представител на България, негови членове са органите за финансова регулация на Белгия, Алжир, Камерун, Франция, Люксембург, Квебек, Тунис, Молдова, Гвинея и др.

Всяка година председателите на регулаторните органи - членове на Института се събират, в рамките на един ден, за обмяна на гледни точки и анализи на „големите въпроси на деня" във финансовата сфера.

Институтът организира ежегодно обучения и семинари на експертно ниво, по различни теми, представляващи общ интерес за страните - членки.