Споразумението за проучване и добив на нефт в Либия влиза в сила на 15 март 1980 г. Според подписания договор между двете страни България има право 5 години да проучва нефтени залежи в предоставените и на концесия два терена и още 20 години да експлоатира откритите находища. Още през 1980 г. концесиите са прехвърлени за управление от Булгаргеомин към Комитета по геология и минерални ресурси. Прехвърлянето тогава е направено, за да се регламентира една неспецифична за страната дейност. Към него се учредява дирекция Задгранична дейност, която по-късно прераства в дружеството Геоком. До 1998 г. концесионните права върху находищата се държат от Геоком. Между дружеството и държавната либийска нефтена компания е създадено смесено дружество под името Българска нефтена компания /Bulgarian Oil company/ - БОКО, която да управлява концесиите. През 1998 г. Геоком е ликвидирана и правата върху концесиите се поемат от плевенското държавно дружество Проучване и добив на нефт и газ. През 1999 г. министърът на промишлеността Александър Божков, който е принципал на дружеството, издава заповед правата върху либийските концесии да се прехвърлят от плавенското дружество Нефт и газ върху Булгаргеомин. Смяната на правителството и сливането на двете министерства - на промишлеността и на търговията и туризма, в едно ведомство - Министерство на икономиката, прави заповедта невалидна. През 2002 г. вицепремиерът и министър на икономиката Николай Василев успешно прехвърля активите на БОКО от дружеството Нефт и газ в Булгаргеомин. Проблемът възниква от това, че Българската нефтена компания е регистрирана в Либия и според експертите либийските структури не са отразили промяната и според техните закони дружеството все още е собственост на Проучване и добив на нефт и газ-Плевен. За да се отрази прехвърлянето на БОКО от едната фирма в другата, е нужно да се платят и дължимите данъци, които се изчисляват между 1 и 1.5 млн. USD. Прехвърлянето на правата върху нефтените концесии беше оспорено в съда от плавенското Нефт и газ, което вече е частно дружество. Проучване и добив на нефт и газ-Плевен беше купено от варненската икономическа групировка ТИМ през борсата. Дружеството претендира, че БОКО и Геоком-Сървиз, прехвърлени от министъра на икономиката Николай Василев, не са отделни дружества, а клонове към структурата на предприятието. Досега дружеството успешно печели делата - Софийският апелативен съд се произнесе в негова полза, но държавата в лицето на Министерството на икономиката обжалва пред Върховния касационен съд. По последни информации съдът все още не се е произнесъл чия собственост са правата върху концесиите на двата предоставени терена. В края на 2003 г. беше регистрирана Българска нефтена компания ЕООД, която е 100% държавна собственост. Управлението на компанията беше поето от парламентарния секретар на икономическия министър Лидия Шулева - Николай Шерлетов. Идеята на правителството беше новата компания да поеме концесиите, за да се защитят държавните интереси. Мотивите са, че Булгаргеомин има сериозни финансови проблеми, дружеството евентуално може да бъде обявено в несъстоятелност и не е ясно в чии ръце може да попаднат правата за нефтените залежи. На този етап обаче софийският съд не е разрешил прехвърлянето на двете дружества от Булгаргеомин в активите на Българска нефтена компания ЕООД.