В македонската пътна инфраструктура се очаква да бъдат вложени значителни инвестиции в средносрочен план, които да подпомогнат израстването на малката балканска държава в главен транспортен коридор между Югоизточна и Централна Европа.

Първи и най-важен проект ще е изграждането на железопътна линия между Македония и България, което чувствително ще повиши търговския стокообмен между двете страни. В момента този мащабен проект е в подготвителен стадий, като част от пан-европейски коридор имащ за цел да свърже Черноморието с Адриатика.

България и Македония планират да наберат общо 200 млн. евро за завършване на новата линия. Това начинание не само ще подобри търговските и транспортни връзки между Македония и ЕС, но и ще даде сериозен тласък на строителната промишленост в страната.

В момента Македония има кредитен рейтинг от S&P на BB+, което я поставя в добра позиция за растеж в периода към присъединяването си към Европейския съюз.