На 13 ноември 2006 г. Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на останалото количество петгодишни (1 826 дневни) лихвоносни съкровищни облигации от отворен тип с фиксиран лихвен процент, съобщиха от банката.

Министерството на финансите е определило следните условия за аукциона:

  • Номинална стойност на предложеното количество - 20 млн. лв.
  • Лихвен процент - 3.00% годишен лихвен процент.
  • Дата на плащане - 15.11.2006г.
  • Брой на дните от датата на последното лихвено плащане до датата на отваряне/плащане, за които се изчислява натрупаната лихва - 113 дни.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, посочват още от БНБ.

Участниците в аукциона могат да предлагат цени и количества съкровищни облигации, които желаят да закупят в допустимите от закона 30 състезателни поръчки.