През четвъртото тримесечие на 2006 г. Мобилтел увеличи броя на клиентите си с 18.7% (общо 231 600 души) спрямо същия период на миналата година, достигайки 4.3 милиона клиенти на 31 декември 2006 г., съобщиха от мобилния оператор. 

Компанията отбеляза сериозен ръст при абонатите с договор, чийто брой достигна 1.6 милиона (ръст от 27.5% спрямо края на 2005 г.). В условията на силна конкуренция и увеличение при проникването на мобилните услуги у нас от 79.5% в края на 2005 до 105.9% в края на 2006 г., Мобилтел запази лидерската си позиция с пазарен дял от 52.5%.

През последните три месеца на 2006 г. приходите на Мобилтел са се увеличили с 12.2% до 151.6 милиона евро - спрямо последното тримесечие на 2005 г.

Оперативната печалба преди данъци и амортизационни отчисления (adjusted EBITDA) се е увеличила с 9.6% до 81.3 милиона евро за четвъртото тримесечие на миналата година, спрямо същия период на 2005 г.