Министърът на транспорта Петър Мутафчиев ще инспектира в Бургас пристанището и жп линията Карнобат - Синдел.

Мутафчиев ще се качи на борда на кораба за драгажни дейности „Уилям Шпигел" и ще направи оглед на драгажните дейности на подходния канал на порта с кораб „Атанас Димитров".

Общата стойност на проекта „Разширение на пристанище Бургас" е приблизително 193 млн. щатски долара. От тях 11 млн. щ. долара са за консултанта, осъществяващ строителния надзор - японската фирма "Pacific Consultants International".

Инвестициите в Терминала и изграждането на новия източен вълнолом са в размер на 105 млн. щ. долара. Доставката и монтажът на претоварно оборудване възлизат на стойност 26 млн. щ. долара, а драгжните дейности са на стойност 50,6 млн. щ. долара.

Драгирането на подходния канал е последният етап от проекта „Разширение на пристанище Бургас". Договорът за драгирането е подписан на 23 ноември 2006 г. с холандската фирма „Dredging International"  със срок на изпълнение 12 месеца.

По-късно министърът ще отпътува с влак по жп линията Карнобат - Синдел, за да се запознае с проекта „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат - Синдел. Оглед на тунели и естакади".

Това е един от приоритетните проекти за България. Този 123-километров участък свързва един от най-натоварените европейски коридори № 8 с Коридора Трасека, осъществяващ връзката между Европа и Азия (между Черно и Адриатическо море) и е свързващо звено между 2-ра и 8-ма магистрални железопътни линии на територията на  Република България.

Той е и най-кратката железопътна връзка между големите морски пристанища Варна и Бургас.