Общият доход на едно домакинство през септември е нараснал с над 15% спрямо същия период 2005 г. до нивото от 568.74 лв., показват изнесените днес данни от Националния статистически институт.

Средно на лице сумата е 228.38 лв. за август или с 15 лв. повече в сравнение с предходния месец. През септември миналата година пък средния доход на лице е бил 194.07 лв.

Най-голям процент от доходите на домакинствата за месеца идват от работни заплати (46.5%) и пенсии (23.2%).

Най-много разходи са отделяли домакинствата през август тази година за храна (35.3%) и жилища, вода и електроенергия (14.1%). Значителен процент от своите приходи домакинствата отделят за транспорт - близо 6%.

Най-потребявани през месеца са зеленчуците (10 кг. средно на домакинство), следвани от хляба и тестените изделия (9.6 кг.) и плодовете (4.4 кг.).