Общият доход на едно домакинство през октомври тази година е нараснал с над 17,5% спрямо същия период 2005 г. до нивото от 572.51 лв., показват изнесените днес данни от Националния статистически институт.

Средно на лице сумата е 230.20 лв. за октомври или с 2 лв. повече в сравнение с предходния месец. През октомври миналата година пък средния доход на лице е бил 192.72 лв.

Най-голям процент от доходите на домакинствата за месеца идват от работни заплати (46.7%) и пенсии (22.3%).

Най-много разходи са отделяли домакинствата през август тази година за храна (36.1%) и жилища, вода и електроенергия (15.9%). Впечатление прави, че разходите за ток и вода са скочили с над 2%. Значителен процент от своите приходи домакинствата отделят за транспорт - близо 7%.

Най-потребявани през месеца са яйцата (11 кг.), хляба и тестените изделия (9.7 кг.), следвани от зеленчуците (6.4 кг. средно на домакинство), и плодовете (2.5 кг.).