Над $1 млн. ще бъдат ползите за страната ни от прилагането на директивите на ООН-конвенциите за околната среда в регионалната политика и устройственото планиране.

Това каза днес зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Искра Михайлова при представянето на проекта "Интеграция на глобалните проблеми по околната среда в процеса на регионалното развитие в България".

По думите й над 20% от операциите на Оперативна програма "Регионално развитие" индиректно влияят върху осъществяване на политиката за изпълнение на директивите за опазване на околната среда.

Целта на проекта е да насърчи прилагането на принципите на Конвенциите от Рио - за изменение на климата, за биологичното разнообразие и за борба с опустиняването в процесите на регионално развитие и териториално планиране.

В рамките на проекта ще бъдат разработени методология и система за оценка на екологичните ангажименти в развитието на регионите. Проектът "Интеграция на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България" се реализира съвместно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата на ООН за развитие в сътрудничество с Министерството на околната среда и водите.

Изпълнението му се финансира от Глобалния екологичен фонд с $499 000 и ще продължи до 2010 г.