Представители на ръководството на Националната агенция за приходите (НАП) и дирекция "Данъчна политика" при Министерство на финансите се срещнаха с с Управителния съвет на Камарата на данъчните съветници в България.

На срещата присъства председателят на чешката Камара на данъчните съветници и заместник председател на  Европейската данъчна конфедерация на данъчните съветници г-н Ири Нековар.

С тази първа среща беше поставено началото на професионално взаимодействие между българската приходна администрация и дирекция „Данъчна политика" при МФ с българската Камара на данъчните съветници.

Споделен беше опит в други държави и беше направена стъпка към по-добра комуникация и взаимодействие след присъединяването на България към ЕС.

Решено бе да се провеждат ежемесечни срещи, на които да се обсъждат проблеми, свързани с прилагането на действащото законодателство, да се подготвят предложения за неговото усъвършенстване и опростяване, да се търсят общи решения в полза на обществото и бизнеса.