Във връзка със започналата дейност на Консултативния съвет към НАП, Софийска камара настоя за обсъждане на големия брой платежни нареждания, които се попълват от фирмите за наетите по трудов договор, съобщиха от news.bg.

В момента те са седем - ДОО, ГВРС, ТЗПБ, ЗО, ДОД.

Тази тема отговаря на приетите критерии, по които да се определят теми за обсъждане в Консултативния съвет.

Обхватът на този проблем е над 300 хиляди фирми, които всеки месец пишат платежни нареждания за НАП.

Милиони левове всеки месец се плащат на банките под формата на комисионни за тези преводи.

По тази тема, Софийска камара има уверение от НАП, че ще се въведе многоредово платежно нареждане.

От камарата се интересуват кога точно ще стане това и има ли вероятност разходите на бизнеса за преводи да бъдат намалени.