На 22 ноември т.г. със заповед на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба е извършена проверка на кланица в гр. Тервел, област Добрич. Кланицата е собственост на Иван Димитров Иванов и е запечатана на 1 март 2006 г., но въпреки това продължава да работи.

При проверката екип на Главна дирекция на НВМС и РПУ-Тервел установяват добив на свинско и телешко месо и връзка на кланицата с магазин за реализиране на продукцията. Магазинът е регистриран на ЕТ "Добруджа" и е собственост на Иван Иванов.

Екипът е открил разфасовки на меса без етикети с произход от кланицата. Разфасовките са иззети и изгорени в екарисажа в гр. Варна. На собственика е съставен акт с предложение за наказателно постановление от 2000 лв.

Същата проверка е извършена и на кланица в гр. Варна кв. Аксаково, собственост на Стефан Стефанов фирма ООД"БГ031011". Предприятието е спряно от производство на 27.10. 2006 г. със заповед на директора на РВМС - Варна.

При проверката е констатирано наличие на 7 живи прасета в боксове за предкланична почивка. Независимо, че не е установено наличие на месо от инвентара и кланичните помещения, проверката констатира нерегламентиран кланичен месодобив. На собственика е съставен акт за административно нарушение.

Производствените помещения на двете кланици са запечатани, а проверките на НВМС и Национална служба "Полиция" продължават в цялата страна, съобщават от НВМС.