Гръцкото правителство се ангажира българските нелегални емигранти да получават спешна медицинска помощ. В момента нелегално пребиваващите в Гърция българи са около 70 хил. души, съобщава news.bg.

Това заяви президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов след срещата си в Атина с гръцкия министър на труда Фани Пали-Петраля и министъра на здравеопазването Димитрис Аврамопулос.

Д-р Желязко Христов и председателят на българския Икономически и социален съвет доц. Лалко Дулевски бяха в гръцката столица за участие в организираната от Европейския икономически и социален комитет конференция на тема „Предприемачеството с човешко лице".

В конференцията участваха и европейските комисари - по конкурентоспособност Данута Хюбнер, за защита на потребителите Меглена Кунева, по околната среда Ставрос Димас.

„Около 250 хил. са нелегалните емигранти в Гърция и затова гръцките министри приемат скептично идеята за либерализацията на трудовия пазар", съобщи д-р Желязко Христов.

Той каза още, че през есента ще бъдат организирани две конференции под егидата на медицинските университети от България в Пловдив и Медицинския университет в Александрополис. Дебатите ще бъдат свързани с епидемиологичната обстановка и сигурност на гражданите.

КНСБ постигна договореност с Конфедерацията на гръцките профсъюзи за подписване на двустранен договор. „Той ще даде възможност българските работници, които пребивават в Гърция, да имат двойно членство и в гръцките синдикални организации.

Това ще гарантира участие в колективно трудово договаряне и синдикална защита", поясни д-р Христов.

По време на срещата беше изработен проект на договор, който ще бъде подписан на 11 ноември. Договорено е да бъде създаден информационен център в КНСБ за хората, които ще заминат за Гърция.