КФН днес издаде лиценз на два нови АДСИЦ-а, съобщиха от комисията.

Единият е "Ексклузив Пропърти" АДСИЦ, който ще инвестира парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Комисията потвърди проспект за публично предлагане на 7 500 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното му увеличение на капитала.

Учредители на дружеството са - „Доверие Обединен Холдинг" АД с 8% от капитала, инвестиционен посредник ИД„Бенчмарк Фонд - 2" АД с 22% от капитала и „Фимико" АД с 70%.

"Ексклузив Пропърти" АДСИЦ ще инвестира приоритетно в секторите „офис сгради" и „луксозни жилищни сгради" предимно на територията на София.

Другото дружество е "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ, което също ще секюритизира недвижимости. КФН потвърди проспекта за публично предлагане на 22 500 броя обикновени акции с номинална стойност от 10 лв. всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното му увеличение на капитала.

Учредители на дружеството са - договорен фонд „Ти Би Ай Динамик" с 20% от капитала; договорен фонд „Ти Би Ай Хармония" с 10% от капитала; „Аквафинанс" ЕООД с 40%; „ТЦ Имоти" ЕООД с 13.34%; „Имо Актива" ЕООД с 10% от капитала; „Дуковци"ООД с 6.66%.