Ударът на Брюксел срещу България тази седмица се оказа двойно по-тежък. Във вторник страната е била уведомена, че се замразяват 1.6 млрд. евро по една от седемте оперативни програми - "Транспорт", пише вестник "Сега". Тази сума е извън спрените вече 825 млн. евро по предприсъединителните фондове ИСПА, ФАР и САПАРД.

Така сумарната загуба на страната заради корупцията може да надхвърли дори бюджетния излишък, който тази година се очертава да бъде 5 млрд. лв. (около 2.5 млрд. евро).

На 22 юли 2008 г. финансовият министър Пламен Орешарски е получил писмо от главния директор на Главна дирекция "Регионална политика" Дирк Анер (Германия), в което пише, че заради сигналите за злоупотреби във фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (ФРПИ) се спира финансирането от ЕК на Оперативна програма "Транспорт". Тя получава средства от Кохезионния фонд, предназначен главно за транспорт и екология в слаборазвити райони. България има шест слаборазвити по европейските стандарти района. Този фонд е продължение на предприсъединителната програма ИСПА, която бе замразена още на 24 януари 2008 г. заради братската далавера за 120 млн. лв. между ФРПИ и фирма "Биндер", както и заради уличаването на двама подкупни служители в пътния фонд.

Досега никой от управляващите не е признал публично за новия удар на Брюксел. Вестник "Сега" обаче разполага с писмото до Орешарски, разпратено с копия до регионалния министър Асен Гагаузов и транспортния министър Петър Мутафчиев, които си поделяха отговорността за управлението на ФРПИ.

В него Дирк Анер пише: "ФРПИ е единственият бенефициент на цялата приоритетна ос в Оперативна програма "Транспорт" за периода 2007-2013 г. с бюджет от над 1 млрд. евро. Сигурен съм, че ще се съгласите, че би било неприемливо да продължат плащанията при наличието дори на най-малко подозрение относно честността на ФРПИ, като се има предвид тежестта на нередностите, открити в текущите проекти по Кохезионния фонд, както и случаите на злоупотреби и конфликт на интереси".