За следващия планов период Европейският съюз планира да въведе два нови данъка - върху финансовите транзакции и осъвременен ДДС. Това каза Зинаида Златанова по време форума "България и многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014 - 2020 г.", организиран от Института за икономическа политика и фондация "Ханс Зайдел".

Очакванията са двата нови данъка да осигурят половината от приходите в
европейския бюджет, като в същото време ще се намалят вноските на страните членки с около една трета от сегашните.

В рамките на дискусията Председателят на БТПП Цветан Симеонов подкрепи позицията на страната против идеята за нови данъци. Палатата не е съгласна с идеята за въвеждане на данък върху финансовите сделки и за допълнителен данък през ДДС. Тези идеи могат да обезкуражат заниманията с финансови сделки, а при капитализма това е един от най-важните инструменти за преливане на капитали от по-малко ефективни фирми във фирми и браншове с по-добри финансови резултати.

По този начин макар, че България няма да бъде засегната особено заради
относително малкото финансови сделки, но не се оценява достатъчно отрицателния ефект който ще има върху конкурентоспособността на Европейския пазар.

В рамките на дискусията Цветан Симеонов напомни, че темата за многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014 - 2020 беше предмет на две анкетни проучвания проведени сред членовете на БТПП , които по рано бяха представени пред двете парламентарни комисии по бюджет и финанси и комисията по европейските въпроси. От анкетите е видно, че все още представителите на бизнеса не са на ясно с динамиката на извършваните промени в икономиката на страните от Евросъюза

Според констатациите в проучванията на БТПП, че само 12 процента от фирмите са удовлетворени от начина на управление на Еврофондовете, 40 процента от фирмите предлагат проектите да се управляват директно от Европейската комисия, 20 процента - искат да се изгради централизирано звено за управление на еврофондовете, 34 процента искат управлението на проектите да е по области и 20 процента биха подкрепили аутсорсването през банки или през неправителствени организации.