Нови мерки, гарантиращи безопасността на храните в общността, прие Европейската комисия. Правилата касаят определени хармонизирани максимални нива на остатъчните пестициди в храните. Тези мерки ще доведат и до по-голяма сигурност за потребителите, съобщиха от офиса на Европейската комисия, предаде econ.bg.

Правилата досега позволяваха на различните страни-членки на ЕС да определят сами максималното ниво на пестицидите в храните. Различните нива на различните пазари само объркваше потребителите, фермерите и търговците, коментират от ЕК.
Регулиращият документ е резултат от съвместната работа на ЕК, Европейските власти за безопасност на храните и отделните страни членки на ЕС.

Според променените правила остатъчните пестициди в хранителните продукти трябва да бъдат възможно най-малко количество, така че да не бъде застрашено здравето на потребителите.

ЕК е направила списък с 1100 химикали, които се използват или са били използвани в земеделието в или извън ЕС. Определени са и максимални нива на остатъчните пестициди за 315 селскостопански продукта.

Отговорността за качеството на хранителните продукти отсега нататък ще бъде споделена между всички участници във веригата от производител до вносител. Практически отговорност за безопасността ще носят както фермерите, така и търговците и вносителите на хранителни продукти.

Отделните държави, членуващи в общността ще носят отговорността за въвеждането и контрола върху максималните нива на пестицидите.

Във връзка с приетите промени от Европейкската комисия съобщават, че ще започнат инспекции относно спазването на новите изисквания в отделните страни, членуващи в блока.