Бихме искали да има конкретни резултати по делата, които се водят в съдебната система в България. 

Това каза Тиери Кретин - директор на Дирекция "Разследвания и операции" в Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/ на международния семинар "Борба с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз: равносметка с поглед напред".

По думите му идеята е България да получи повече европейски средства, а гражданите да извлекат по-голяма полза от тях.

Присъствието на повече от един следовател от ОЛАФ на всеки две седмици в България показва, че искаме да се решат проблемите, отбеляза Тиери Кретин.

Той посочи, че вицепремиерът Меглена Плугчиева днес е в ОЛАФ, в Брюксел, и това означава, че се споделят становища и работни практики, информира БНР.

Тиери Кретин каза, че основната мисия на ОЛАФ е да защитава финансовите интереси на ЕС. Това е основната ни цел, нашите следователи и разследващи органи не се занимават с политически решения, добави той.