OMV си поставя за цел да разшири бизнеса си, насочен към транспортната индустрия и да се превърне в един от водещите партньори на европейската транспортна индустрия, съобщават от офиса на компанията.

По тази причина OMV открива нова верига от бензиностанции, които са специално пригодени за изискванията на транспортните компании.

Първите три бензиностанции, които са с марка "OMV EuroTruck", са открити в Австрия (St. Valentin, Suben, Lieboch).

До 2010 г. транспортът по пътищата на Европейския съюз ще се увеличи с 43 % в сравнение с нивото от 2005 г.

В новите страни членки на ЕС транспортът ще има ръст от 121% (Бялата книга на Европейската транспортна политика до 2010). По тази причина се очаква и нарастване на потреблението на дизел.

До 2010 г.OMV възнамерява да удвои продажбите си на дизел за транспортната индустрия от близо 800 килотона понастоящем до над 1,600 килотона, с което ще повиши пазарния си дял в сектора на товарния транспорт до 20%.

Тази година ще бъдат открити още 5 бензиностанции "OMV EuroTruck" в Австрия, 4 -в Чешката Република и 5 - в Словения. 

До 2009 г.  мрежата "OMV EuroTruck" ще де увеличи до 45 бензиностанции по всички основни транспортни маршрути в Централна Европа.