Стандартът за усвояване на книжовния български език остава в Закона за народната просвета, според гласуваните на второ четене от парламента поправки, събщи БНР.

Предвижда се също държавните зрелостни изпити да се полагат без ограничение за възраст и брой изпитни сесии.

Депутатите отхвърлиха предложението на Станислав Станилов /"Атака"/ през 2008, 2009 и 2010 г. в графата за държавни зрелостни изпити по желание на ученика да се вписва оценката от матурите или средноаритметичната оценка от годишните изпити по български език и литература и по избран предмет, изучаван в часовете за задължителна подготовка в гимназията.

Така остава в сила досега действащата разпоредба, която предвижда в дипломата за средно образование в графата за държавни зрелостни изпити да се записва средноаритметичната оценка от годишните оценки по български език и литература и по избран от ученика учебен предмет, изучаван в часовете по задължителна подготовка в гимназиалния етап.

За провеждането на матурите и пробните зрелостни изпити министърът на образованието ще утвърждава със заповед примерни изпитни материали, които ще бъдат публикувани официално на страницата на министерството на образованието в Интернет най-късно шест месеца преди провеждането им. Дава се право на учениците, които се обучават по международен договор, при завършване на средно образование, ако желаят, в дипломите, в графата за втори задължителен изпит, да вписват оценката от изпита по език, положен при условията на договора.