Днес, в сградата на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков", зам. министър Красимира Мартинова официално ще открие „Железопътен форум - 2007", съобщиха от Министерства на транспорта.

Основна тема на конференцията ще бъде „Българските железници в Европейския съюз - съвместимост и инвестиции".

Форумът ще се проведе със съдействието на Министерството на транспорта, а организатори са Асоциацията на Европейските съюзи на железопътните инженери (UEEIV), Национално сдружение - Общество на инженерите по железния път (НСОИЖП), Научно-техническия съюз по транспорта (НТСТ) и Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС).

Очаква се да присъстват г-н Хайнрих Залцман - Президент на UEEIV, Петер Бринкман - Генерален секретар на UEEIV и др.