Руското правителство прие постановление, с което се утвърждава решението от 3 октомври т.г. за провеждане на конкурс за инвеститор по проектирането и строителството на писта за Формула 1 с прилежащата й инфраструктура.

Пистата ще се строи близо до един от крайните квартали на Москва по протежение на т.нар. Ленинградско шосе.

Отделът за икономическа политика и развитие на град Москва предстои на основание на проекта за планиране да разработи критериите и условията за инвестиционния търг на обекта.

На отдела за конкурентна политика в Московска община е поръчано да изработи конкурсната документация и да я предложи да утвърждаване на градската конкурсна комисия по реализация на инвестиционни проекти.

Едва след това ще бъде проведен търга по избора на инвеститор за реализация на проекта.