Днес се проведе второто заседание на работната група по изготвяне на Стратегия за развитие на туризма, определена по предложение на Националния съвет по туризъм (НСТ) на заседанието на съвета, проведено във Варна на 19.03.2007 и ръководена от заместник-председателя на Държавната агенция по туризъм (ДАТ) Станислав Новаков.

В процеса по изготвяне на Стратегия за развитие на туризма ще бъдат анализирани Стратегическия план, изготвен от международен експертен екип в рамките на проект "Техническа помощ за българската Държавна агенция по туризъм" по програма ФАР, приетите общински планове и програми за развитието на туризма в отделни региони на страната, както и информацията, получена от различни страни за техните стратегии за развитие на туризма, съобщават от Агенцията.

В състава на работната група влизат представители на туристическия бранш и на Държавната агенция по туризъм. В процеса на работата ще бъдат привличани и експерти извън първоначалния състав.

Държавната агенция по туризъм е разпратила писма до всички министерства с искане за предоставяне на информация за нормативни и стратегически документи, имащи отношение към развитието на туризма.

Към институционалния сайт на ДАТ ще бъде открит специален форум за мнения и коментари, а специализирани предложения могат да бъдат изпращани към секретариата на работната група в ДАТ.

През ноември м.г. старото ръководство на ДАТ вече представи една стратегия за развитие на туризма. Новият председател на ДАТ обаче Анелия Крушкова коментира при поемането на поста, че този документ не може да бъде стратегия, а е само план, който евентуално може да се ползва за разработване на истинската стратегия.