В Япония ще бъде открита първата борса за търговия с парникови газове в рамките на Протокола от Киото.  Очаква се , че квоти през тази борса ще могат да се продават още през юни 2007 г., съобщава Nikkei.

Търговската прощадка ще бъда формирана от компанията Chuo Mitsui Trust & Banking и от Банката за международно сътрудничество. Така в тези сделки ще могат да участват и страни, които все още не са подписали Протокола от Киото, като САЩ и Австралия.

Документът от Киото предполага значително снижение на изхвърляните парникови газове в атмосферата до 2012 година. Освен това държавите поеха отделни ангажименти за съкращаване на парниковите емисии.

За да се стимулира съкращаването на производството на парникови газове, квотите бяха разрешени за търгуване.

Например Япония засега не изпълнява своите ангажименти към Протокола от Киото, затова й се налага да купува квоти от тези страни, където намалението на изхвърляните газове вече е факт.

Общият пазар за търговия с парникови газове достигна през миналата година около 21,5 млрд. долара. Русия е една от страните, които възнамерява да продава значителен дял от своите квоти.