Предприятия с над 5 гигаватчаса годишно потребление на ток също да ползват облекчения от таксата "Задължения към обществото". Това е предложението на Българската стопанска камара (БСК), изпратено до енергийния министър Теменужка Петкова.

В него се предвижда предприятията с потребление между 5 и 30 гигаватчаса годишно да получават отстъпка от 50% от "зеления компонент" в таксата. А заводите с потребление над 30 гигаватчаса да получат 85% отстъпка.

Становището на БСК е във връзка с предложената от Министерството на енергетиката Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за ток от ВЕИ. Тя предвижда само енергоемките производства с потребление над 30 гигаватчаса годишно да ползват отстъпка от 85%.

От БСК искат проектът на наредба бързо да бъде внесен за нотификация в ЕК, тъй като отстъпката е вид държавна помощ.