Правителството упълномощи министрите на транспорта и на финансите да поискат от Японската банка за международно сътрудничество (JBIC), преразпределение по категории на средствата по Споразумението за заем по проекта за разширение на пристанище Бургас между България и Задграничния фонд за икономическо сътрудничество, Япония.

По този начин ще се гарантира по-пълно усвояване на предоставените от японската страна средства и изграждането през 2006-2007 г. на последния основен компонент на проекта - подходният канал.

Изграждането му ще позволи на пристанище Бургас да се обслужват без претоварване големи плавателни съдове между 50 000 и 100 000 тона.

Пренасочването на средствата от категория "Строително-монтажни и драгажни работи" към "Консултантски услуги" ще осигури заплащането на допълнителни услуги на консултанта-инженер по драгиране на подходния канал, без това да поражда нови или допълнителни платежни задължения за страната ни, поети с подписаното през 1998 г. Споразумение за заем.