Русенският кмет Божидар Йотов е подготвил предложение до Общинския съвет за откриване на конкурсна процедура за продажба на общински недвижими имоти в Индустриален парк - Русе, става ясно от докладната, подготвена за общинската сесия на 13.04.2007 г.

Паркът е създаден с цел развитие на икономиката чрез привличане на наши и чужди инвеститори и разкриване на нови работни места.

С решение №1167, прието с протокол №54 от 21.12.2006 г. на Общинския съвет - Русе са гласувани цени, по които да се продават терените в индустриалния парк. Според него началната цена е 18 евро на квадратен метър.

Заради заявения интерес за закупуване на терени и осигуряването на средства за доизграждане на инфраструктурата на парка, са предложени за продажба чрез конкурс 8 имота с площ от 8 дка до 53 дка при начална конкурсна цена от 18 евро за кв.м.

Очакваните приходи са за поне 7 млн. лева от продажбата на тези имоти, обявиха още при подготовката на процедурата от Общината.

Кметът поиска Общинският съвет да отмени решението, с което е одобрил конкурсни условия за продажбата на 112 645 кв.м. терен от Индустриален парк - Русе.

Това решение е взето заради възможността за бърза и крупна инвестиция за производство на керамични изделия от „Керос България"АД. В последствие резултатите от конкурса са оспорени.

Сключването на сделката би било в разрез с интересите на общината, се казва в докладната на кмета,  защото търсената инвестиция като размер и вид вече е осигурена, а цената от 8 евро /12 евро/ на кв.м. е далеч под обявените минимални продажни цени от ОбС - Русе.

Припомняме, че преди 2 години държавата прехвърли безвъзмездно на общината имота срущу Свободна зона, където турската фирма "Шишеджам" искаше да строи завод. Теренът с площ над 636 дка. и прилежащите сгради ще се използват за създаване на новия индустриален парк.

В края на септември м.г. министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и вицепрезидентът на "Монтюпе" Дидие Крузе направиха първата копка на най-новия завод за автомобилни части у  нас, който ще се изгражда на територията на Индустриален парк Русе.

В началото на 2008-ма година трябва да бъдат произведени първите авточасти за световноизвестните фирми "Рено", "Дачия", "Ауди". Инвестицията е за 80 млн.евро и се очаква да бъдат разкрити поне 500 работни места.