Административният съд София-град даде ход на делото по жалбата на Първи частен синдикат срещу решението Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да обяви за продажба БДЖ Товарни превози.

Според частния синдикат, който е оглавяван от бившия машинист Дамян Петров товарният превозвач е в списъка със забранените за приватизация дружества. В жалбата си Петров е посочил, че липсват важни документи относно становището на изп. директор на Холдинг БДЖ, както и на транспортния министър относно решението за приватизация.
Дамян Петров поиска още докато тече делото да бъде прекратена процедурата по приватизация.

Съдията по делото заяви, че ще се разгледа искането по същество на 29 май. До 27 април обаче четирите кандидати вече трябва да подадат обвързващи оферти за приватизацията.