Председателят на Управителния съвет на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка е заявил, че в момента истинската стойност на един шофьорски курс е в рамките на 450 лева и не може да съществува качествено обучение за предлаганите на пазара курсове от по 180 и 200 лева. Според него такива са били цените на курсовете преди 10-15 години, когато и цената на бензина е била около 70 стотинки, подчерта Иванов.

Със заповед на министъра на транспорта е назначена работна група, която ще изготви нормативен документ за подготовка на преподаватели, преди те да бъдат назначени в авто-клубовете. С бъдещият документ ще се завишат изискванията към създаването на тези клубове, както и ще започне да се прилага мултимедийно обучение, тъй като изпита се планира да се провежда на компютър.

Иванов заяви, че се увеличават и броят на часовете по практика от сегашните 24 на 32. Ще бъдат въведени и вътрешни изпити по теория и практика, което неминуемо ще се отрази положително на качеството на подготовка.

Председателят беше запитан дали вече са намерени механизми, чрез които да се спре незаконната търговия с шофьорски книжки, той отговори, че освен промените при подготовката ще трябва да се въведат и стриктни правила в авто-клубовете и по-сериозен контрол на държавните органи към тях.