Голяма безработица, липса на работни места, особено за младите хора до 30-годишна възраст, нередовно изплащане на работни заплати и осигуровки на минимални осигурителни прагове, каза пред Радио ‘‘Фокус'' - Пирин Димитър Марчев, председател на регионалния съюз на КТ "Подкрепа".

Така синдикалният лидер коментира ситуацията на пазара на труда в Благоевградска област.

Той подчерта, че трудно може да се каже каква част от работещите не са осигурени и работят без трудов договор, тъй като по закон работодателят е длъжен, когато назначи даден работник, в 7-дневен срок да го регистрира в Инспекцията по труда и в Национална агенция за приходите.
„Има работодатели, които поради намаления обем на работа пращат работниците си в Бюрата по труда, но реално ходят на работя, той не ги води никъде в списъците за работа, нямат трудови договори, но работят при него. Така по този начин се източва и част от обезщетението за работниците.", каза Марчев.
Сред проблемните сектори той посочи шивашкия, дървообработващия и дърводобивния, хранителновкусовия браншове. Поради драстично намаляване на обема на работа в строителния сектор също има много голямо свиване на заетитите.
Като основен проблем пред работещите Марчев изтъкна, че работодателите искат да икономисат пари от осигуровки, от плащания към бюджета, осигуровки на минимални осигурителни прагове, а разплащане на реално заработено.

Марчев бе категоричен, че „сивият" сектор все още не е „изсветлял", на лице е сивата икономика и тя все повече се задълбочава, заради кризата.

„А кризата е много удобен термин за повечето работодатели, за да увеличат печалбите на предприятието или пък да икономисат повече средства в ущърб на работниците," каза синдикалистът.