Третата по големина банка във Франция Societe Generale отчете неочаквана загуба за първите три месеца на годината в размер на 278 млн. евро, заради отписване на активи свързани със застрахователи на корпоративен дълг в САЩ и увеличените провизии срещу лоши кредити.

Консенсусните очаквания на пазара бяха за нетна печалба от 325 милиона евро, спрямо резултат от 1.1 милиарда евро за същия период миналата година.

През първите три месеца банката е отписала активи за 1.5 млрд. евро и е увеличила с 230% провизиите си срещу лоши кредити и просрочвания, до 1.35 млрд. евро.

За да засили баланса си Societe Generale ще поиска втори заем от френското правителство и ще емитира преференциални акции на стойност 1.7 млрд. евро, които ще бъдат записани от държавата.

Акциите на Societe Generale поевтиняват днес в Париж с 5.56 на сто, до 41.32 евро, два часа след началото на сесията.