Добивите от жътвения сезон са по-добри тази година в сравнение с миналата, но цените са под себестойността на продукцията. Това каза пред "Фокус" Георги Балев, председател на Тракийския съюз на зърнопроизводителите.

Той обясни, че все още няма организиран износ на продукцията и цените на пшеницата се запазват спекулативни - 22-23 стотинки за килограм. "Не вярвам обаче някой да продава продукцията си при такава цена, тъй като няма да успее да покрие разходите си заради новите цени на торовете и горивата", каза Балев.

По думите му миналата година хлебарите са твърдели, че цената на хляба е висока, защото цената на пшеницата е висока. "Сега обаче хлебопроизводителите ще запазят цената на хляба, въпреки ниската цена на пшеницата. Те ще кажат, че горивото е скъпо, че токът е скъп", смята Георги Балев.

Според него най-вероятно около октомври пшеницата ще започне да се продава на реални цени - 34-35 стотинки за килограм. Дотогава хората няма да имат избор и няма да продават. Това от своя страна ще дов еде до масово намаляване на площите, които ще се засеят с пшеница на есен.

На този етап не може да се каже дали по-ниската цена на пшеницата ще се отрази на цената на хляба, каза Валери Кръстев, управител на фирма за производство на хляб и хлебни изделия.

Според него, въпреки цената на пшеницата, брашното е запазило почти същата си стойност. Цената на брашното в момента предполага спад на цената на хляба с около 5 стотинки, но в същото време отражение ще дадат другите разходи.

Те са не по-малко от 60-70 %. И цената на другите разходи не само че покрива тези 5 стотинки, а дори може да ги надхвърли. "Не знам какво ще се случи с цената на хляба в крайна сметка. В нашата държава човек нищо не може да предвиди", каза Кръстев.