Икономиките на западна Европа продължават да губят преднината си спрямо икономиките на източна Европа, гласи заключението на ново излседване на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество.

В сряда (21 ноември) бе публикувано съобщение до пресата с някои акценти от изследването, като конкретните резултати ще бъдат представени в предстоящо сравнително издание за световната икономика от Световната банка. България е включена в изследваето, но подробности за нашия рейтинг още не са обнародвани.

Докладът на ОИСР измерва БВП на човек от населението по методиката паритет на покупателната способност (purchasing power parity, PPP) и потреблението на домакинствата за 2005 година. Проучени са 55 икономики, включително членовете на ОИСР, на ЕС, шест западнобалкански страни и Израел.

Освен че изостават спрямо източна Европа, старите икономики на ЕС губят спрямо силно развиващите се икномики като САЩ и Норвегия. Италия, традиционно считана за четвърта икономическа сила в евроблока, се представя по-слабо от средното за ОИСР.

Измерването на БВП посредством PPP на глава е начин да се определи просеритета в страните, съобразявайки се с факта, че цените варират и в резултат на това хората са по-заможни или по-бедни от показанията на номиналните цифри.

Трите най-големи икономики на ЕС - Германия, Великобритания и Франция - са над средните значения за просперитета в ОИСР за 2005, но и те постепенно се смъкват надолу към масовите стойности.

За последните години икономиката на Италия се забави и от 105% спрямо средното за ОИСР през 2002 г., за 2005 е на 96%.

Противоположна е тенденцията в ориентирания към банковата сфера Люксембург, богатата на петрол Норвегия, икономическия гигант САЩ, нарастващия ирландски тигър. Благосъстоянието в тези страни продължава да нараства спрямо средните значения за организацията.

Специално Люксембург и Норвегия са повишили преимуществото си съответно с 22 и 19% за периода 2002-2005 и сега са 246% и 164% спрямо средният БВП.

Членовете на ЕС от източна Европа постепенно, но бавно се доближават до средните значения на ОИСР. Най-напред са Чехия и Словакия - спрямо средното съответно 70% и 55%.