"Метро Кеш енд Кери България" ЕООД ще приеме първите си клиенти във Велико Търново в средата на март догодина, съобщиха от в. Янтра Днес.

В обекта ще се инвестират 32 млн. лв. 70 % от бюджета ще бъде усвоен от местни фирми. Откриването ще се забави заради трудния терен, върху който се изгражда. До сега са изхвърлени 30 хил. куб. м камъни, което оскъпи инвестицията с 2 млн. лв.

Магазинът се прави върху собствен терен от 53 дка. Търговската площ е 7000 кв. м и паркинг за 400 коли. Той ще предлага близо 20 хиляди хранителни стоки и около 15 хиляди продукта от нехранителния сектор. Ще бъдат разкрити около 200 работни места.

Предполага се, че "Метро Кеш енд Кери България" ще стане един от най-големите данъкоплатци във В. Търново, посочи вчера Вили Байсхайм, генерален директор на компанията.

Вече имаме всички строителни документи, направена е смяна на предназначението на земята, каза Вили Байсхайм. През август "Янтра ДНЕС" единствен алармира, че германската верига няма изрядни документи за започване на строеж.