На изложението FinExpo 2006, което ще се проведе от 6 до 8 декември в НДК, ТБ Алианц България ще представи нови и атрактивни предложения по свои продукти.

От 20.11.2006г. Банката изравни лихвите по жилищните си кредити в лева и евро и предлага кредити в лева с лихва от 6,9%.

Според новите условия годишната лихва е от 6,9% до 7,95% в зависимост от срока на кредита. Лихвата е валидна за целия срок на кредита.

Едновременно с намаляване на лихвите, Банката въвежда и нов продукт - Ипотечен пакет, чрез който клиентите получават няколко банкови продукта заедно. В основата на Ипотечния пакет стои жилищния кредит, който се комбинира с ползването на преференциални условия по разплащателни сметки, дебитна карта със заплащане на комунални услуги - електроенергия, вода, мобилен телефон, топлофикация и др., както и безплатно интернет банкиране.

Клиентите имат възможност сами да планират своите плащания по кредита чрез съставяне на индивидуален погасителен план.

Освен тези нови услуги, за своите клиенти Банката запазва и действието на безплатното частично и пълно предсрочно погасяване, като едно от най-атрактивните условия на кредита.

В новия Ипотечен пакет е включена и уникалната за българския банков пазар услуга за управление на плащанията и задълженията Ви по кредитни карти - използване на една сметка за VISA и Mаstercard. Чрез този т. нар. Смарт портфейл притежавате двете най-популярни кредитни карти, а следите само едно задължение, един срок и една минимална погасителна вноска. Спестявате време и усилия за определяне на два кредитни лимита, както и средства за годишно обслужване на две карти.

Банката спестява на своите клиенти и разходите за две застраховки, свързани с кредита - имуществена застраховка на недвижимия имот и индивидуална рискова застраховка "Живот".

По време на изложението ще има промоционални условия по лихвите на Кредит Автомобил - от 6,95 до 7,95%.