На конференцията "Фотоволтаика в България - перспективи за "слънчево" развитие" на 6 декември ЗК "УНИКА" ще представи " ЛУМИТ" - първия по рода си в България продукт за защита на соларни системи за производство на електроенергия и топлоенергия. В цяла Европа се наблюдават урагани и силни ветрове, които застрашават високотехологичните съоръжения. Статистиката сочи, че в периода 2004 г. - 2007 г. най-голям брой щети на фотоволтаични системи са нанесени от свръх напрежение (26%), но най-голяма е стойността на щетите, нанесени от буря (25%). Рисковете, които се крият зад изграждането на подобни соларни паркове могат да бъдат както външни - породени от природни условия или кражба, така и вътрешни - грешки при строежа. Част от тези грешки е възможно да бъдат открити само по време на началните проби на фотоволтаичния парк. Монтажът на фотоволтаични панели в населени места също крие опасности за имуществото и живота на хората, в близост до парка. В някои случаи тези опасности могат да бъдат пренебрегнати, но е възможно да изправят строителя и инвеститора пред финансова нестабилност или дори фалит. Всяко едно забавяне в строителството нарушава инвестиционните планове на собственика както и плановете за печалба. ЗК"УНИКА" АД предлага специализирани застрахователни решения и защита срещу всички тези рискове, свързани с изграждането на соларни паркове. Подходящото решение за пълна защита на имуществото в процеса на неговото изграждане е застраховка "Всички рискове при монтажи". Най-новия застрахователен продукт на УНИКА "ЛУМИТ - Всички рискове" пък покрива рисковете, обвързани с експлоатацията на фотоволтаичните паркове. Застраховката е съставена от две секции - Материални вреди и Прекъсване на дейността.