България заема 66-то място в годишната класация на Световната банка за условията за развитие на бизнеса „Doing Business 2013", като страната слиза с две позиции спрямо предишния доклад.

Може да се каже ,че България запазва стабилното си класиране от предишни години. Но въпреки, че като положителни са отчетени реформите в областта на трансграничната търговия и опростяване на процедурите по несъстоятелност, слизаме с две позици спрямо миналия доклад, когато бяхме класирани на 64 място.

Първото място в „Doing Business 2013" се заема от Сингапур, следван от Хонконг и Нова Зеландия. Четвъртото място заемат САЩ, а Топ 10 се допълва от Дания, Норвегия; Великобритания; Република Корея; Грузия и Австралия.

Последните пет места по традиция са „окупирани"от африкански държави.

Публикуваният Doing Business 2013: Doing Business in a More Transparent World („Да правим бизнес 2013: Да правим бизнес в един по-прозрачен свят") анализира нормативната уредба, засягаща местните фирми в 185 икономики. Докладът класира икономиките по 10 показателя, касаещи бизнес регулациите.

В три от общо 10-те бизнес области България отчита подобрение. Това са "Уреждане на несъстоятелност", "Трансгранична търговия", "Прилагане на договорите".

По шест показателя има влошаване - "Започване на бизнес", "Получаване на разрешителни за строеж", "Достъп до електричество", "Защита на инвеститорите", "Достъп до кредитиране", "Плащане на данъци". Без промяна е останала категорията "Регистриране на собственост"

В доклада се правят и следите оптимистични изводи:

• От 2005 г.насам срокът за регистриране на предприятие се е съкратил от 50 на 30 дни, като в страните в ниски равнища на доходи този срок се съкратил наполовина.

• През последните осем години средният срок за смяна на собствеността се е съкратил с 35 дни - от 90 н а55 дни, а средната стойност на смяната се е намалила с 1,2 процентни пункта - от 7,1 на сто от стойността на собствеността- до 5,9 на сто.

• За последните осем години са постигнати подобрения в областта на опростяване на данъчната практика, в резултат на което се е намалило времето за съблюдаване на трите основни данъчни параметри (данък печалба, данък потребление, и данък върху личите доходи) средно с 54 часа на година.

За девета поредна година страните от Източна Европа и Централна Азия са водещи сред останалите региони по отношение на подобряване на бизнес регулациите, отбелязва последният доклад на Международната финансова корпорация и Световната банка.