Върховният административен съд (ВАС) потвърди санкция в размер на 100 000 лв. на „Булсатком" АД за извършено нарушение на чл. 32, ал. 2 от ЗЗК, наложена с решение на КЗК от м. декември 2008 г.

Производството бе образувано във връзка с постъпили жалби от страна на „Интерактивни технологии" АД и „Евроком кабел мениджмънт България" ЕООД, поводът - излъчена реклама, според която единствено Булсатком предлага на пазара сигнала HD (High Definition), както и че „е единственият HD оператор в България".

Проучването на КЗК доказа безспорно, че преди началото на рекламната кампания, „Интерактивни технологии" АД и „Евроком кабел мениджмънт България" ЕООД  също са предлагали услугата „HD-сигнал". По този начин, чрез разпространяване на факти в изопачен вид, Булсатком е въвел в заблуждение потребителите, като е изтъкнал своята изключителност по отношение на предлаганата услуга, въпреки наличието на още две дружества, които я предоставят.

ВАС потвърждава извода на КЗК, че твърдяната с рекламата изключителност на търговеца, въпреки присъствието на пазара и на други оператори, предоставящи същата услуга, представлява недобросъвестно търговско поведение и като такова подлежи на санкциониране.

КЗК напомня, че въз основа на всяко влязло в сила решение на Комисията, на основание чл. 104 от Закона за защита на конкуренцията, всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях, имат право да подадат искове за обезщетение по реда на Гражданския процесуален кодекс.