Абонатите ще плащат една и съща цена за повторно включване на тока, когато електричеството им бъде спряно за определен период от време. Това съобщи председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов, предава Дарик.

В момента в трите енергийни дружества цените на тази услуга са различни. Това обаче предстои да се промени. В цената за повторно включване на електрозахранването след прекъсване за неплатени сметки няма да се калкулира наказателна сума, а ще се включва само разходната част, обясни председателят на ДКЕВР.

И в трите дружества има нагласи да се направят някои промени в общите условия, в това число и спирането на електрическата енергия, а това ще го направим и за водата - да става само след писмено предупреждение и уведомлението да е потвърдено с обратна разписка, че абонатът го е получил", каза още Шушулов.

Припомняме, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране задължи „ЧЕЗ Разпределение България" да изпраща съобщения за предстоящите прекъсвания и ограничаване на електроснабдяването към всички кметове на селища.

До средата на септември дружеството трябва да представи на ДКЕВР сведение за предвидените и предприети мерки при подобряване информираността на потребителите в малките населени места, се казва още в съобщението.