Страните от Югоизточна Европа засега не успяват да привличат достатъчно преки чуждестранни инвестиции, защото регионът страда от лошия си имидж, показа доклад на ОИСР, публикуван на 24ти януари и цитиран от агенция Франс Прес.

„Сегашния поток на преките чуждестранни инвестиции остава значително под потенциала на региона, по-специално в страните от западната част на Балканския полуостров", гласи заключението на доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Установено е също така, че преките чуждестранни инвестиции зависят пряко от приватизационния процес.

90% от инвестициите на региона влизат в страните България, Хърватска, Румъния и Сърбия, което задълбочава разделението в региона.

Докладът на ОИСР изследва правителствените политики, насочени към подобряване на инвестиционната среда в Албания, Босна и Херцеговина, България, България, Хърватска, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния и Сърбия.

ОИСР е посъветвала местните правителства да подобрят образованието, като го насочат към придобиване на умения. Освен това в региона трябва да се насърчи конкуренцията, да се интензифицира регионалното сътрудничество и търговията вътре в региона и да се подеме борба с корупцията, за да не се стигне до маргиналност на страната в международната общност.

Съществува риск нашите страни да бъдат „изстискани" от една страна от Централноевропейските страни, от друга от Азия и Северна Америка. Първите са все по-активни в сектори с интензивна технология, повече капитали и висока стойност, вторите са с преимущества в ниските разходи и интензивната работна сила.