Екоорганизацията "Зелен алианс" изпрати отворено писмо до министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, в което обявява, че въпросът за работата на хората, които са определили кои територии ще влизат в екомрежата "Натура 2000"  е доста спорен и това вреди на екоорганизациите като цяло.

"В този изключително напрегнат момент на социално напрежение около определяне на териториите за включване в "Натура 2000", ние еколозите от "Зелени патрули" и Алианса на обединените НПО "Витоша-2002" сме длъжни да обърнем внимание на обществеността и на Вас около обстоятелствата, определящи териториите за включване в "Натура 2000".

Компрометират се екодвиженията в България, придобиват се на безценица територии от страната, които на по-късен етап биха донесли баснословни печалби, прави се опит да се дискредитира Европейската програма "Натура 2000", казват от "Зелен алианс".

Работата по "Натура 2000" е определена като опит на шепа псевдоеколози, които години наред взимат пари за проекти, да обърнат внимание върху себе си, опитвайки се да се легитимират като еднозначни защитници на природната среда, както и като опит да се игнорират сериозните общественозначими организации.

При изготвяне на предложенията за съответните територии не са взети под внимание мнението на хората, които живеят там, също така на общинските съвети и на кметовете.

Не е споменато, кои от защитените ендимиди се намират в тези територии и не са подложени на обсъждане от независими експерти, смятат еколозите.

Опитът 37% от Република България да бъде неутрализирана, използвайки Европейските добри намерения и възможности за защита на нашата природа, си е национално предателство, казват още еколозите.