Цената на електромобилите ще намалее значително през следващите години и още през 2021 година тя може да се изравни с тази на еквивалентен модел с двигател с вътрешно горене, казват от Deloitte в свой доклад.

Дори и това да не се случи още след две години, паритетът ще бъде факт най-късно до 2024 г.

Очаква се покупките на електромобили и хибриди да нарасне от два милиона през 2018 г. до четири милиона през 2020 г., 12 милиона през 2025 г. и 21 милиона през 2030 г.До 2030 г. Deloitte предвижда, че електромобилите ще отговарят за 70 процента от продажбите на електрифицирани модели (хибридите).

През 2018 г. техните продажби надхвърлят два милиона за първи път в историята и са два пъти повече отколкото през 2017 г.

Дори и с ток от въглища електромобилите са по-чисти

Дори и с ток от въглища електромобилите са по-чисти

С "изчистването" на производството, те ще замърсят все по-малко