Електрическите автомобили са по-благоприятни за околната среда от конвенционалните модели на бензин и разликата ще се увеличи в бъдеще, когато използването на въглища продължи да намалява. Това е заключението на изследване на Bloomberg New Energy Finance, което показва, че емисиите въглероден диоксид от автомобилите на ток са с 40% по-ниски от тези на моделите с двигател с вътрешно горене.

Разликата е най-голяма във Великобритания, която разчита най-много на енергия от възобновяеми източници. Но дори и в Китай, която разчита далеч повече на въглища, електромобилите се представят по-добре.

Докладът дава яснота в дебата за емисиите на електромобилите през целия им живот - които, макар и да не замърсяват по време на движение, все пак на редица места използват електричество, генерирано от изкопаеми горива.

Докладът приема, че електромобилите ще стават все по-чисти в следващите години, след като затварянето на въглищни централи продължи, а повече енергия се генерира от ВЕИ - процес, който е видим почти навсякъде в света, освен в Югоизточна Азия.

"Когато един автомобил с двигател с вътрешно горене излезе от завода, емисиите му за километър вече са ясни, но за електромобилите те падат всяка година", казва Колин Маккерейчър, транспортен анализатор в BNEF.

Снимка 400253

Таблицата по-горе показва прогнозата затова колко ще се увеличи разликата. Очаква се Китай също да постигне голям прогрес през следващите години.

Във Великобритания ВЕИ ще намалят емисиите от електромобилите с до 90% до 2040, а в Япония - с над една трета.

Световният дял на производството на електричество от чисти източници ще се увеличи от 38 процента през 2018 г. до 63 процента през 2040 г., гласи прогнозата.Така замърсяването от електромобилите ще намалява с между 3 и 10 процента годишно, докато на колите с ДВГ - с 1,9 процента годишно до 2040.