Един от най-старите американски производители на оръжие - Remington Outdoor Co. и нейната дъщерна компания Remington Arms Company са подали искане за защита при банкрут в съда на щата Делауер.

Това съобщи телевизионният канал CNBC, позовавайки се на заявлението на компанията до съда. Засега конкретните детайли от подаденото заявление не са известни.

Отбелязва се че решението за искане на защита от кредиторите поради изпадане в несъстоятелност е свързано със сериозните финансови затруднения на оръжейния производител.

Обемът на продажбите на Remington Outdoor през 2017 година е бил само 600 милиона долара, което е с 30 процента по-малко от същия показател за предходната година. Освен това компанията е регистрирала към 25 март т.г. отрицателен операционен паричен поток в размер на 7,4 милиона долара.

През февруари Remington съобщи, че е подписала със своите кредитори споразумение за преструктуриране на дълговете си. Това трябваше да намали обемът на задълженията до около 700 милиона долара, а така също да влее свеж капитал в размер от 145 милиона долара в някои от поделенията на компанията.

Историята на Remington е дълга над 200 години. Компанията е произвеждала и доставяла оръжие по време на Гражданската война в САЩ и двете световни войни. В момента Remington принадлежи на инвестиционната компания Cerberus Capital Management.