През 2021 г. страната е експортирала земеделски стоки за над 6 милиарда евро. Това показват актуалните данни на Министерството на земеделието, качени на страницата на ведомството.

България отдавна не е отчитала подобни рекордни резултати в износа на селскостопанска продукция. Оказва се, че втората ковид година е била изключително ефективна за родното селско стопанство - докато през 2020 г. експортът е възлизал на 4 786 078 евро за периода януари - декември 2021 г. е нараснал с цели с 25,8%, пише sinor.bg.

Втората добра новина е, че се отчита ръст и на положителното търговско салдо. При по-слабо увеличение на вноса (с 10,5%) традиционно положителното салдо за България в аграрната търговия нараства двукратно на годишна база, достигайки близо 1,6 млрд. евро.

Сравнението на износа с предишните две години показва, че от 2018 г. до 2021 г. имаме почти двоен ръст - през 2018 г. данните сочат 3 243 746 млн. евро експорт, а през 2019 г. - 4 793 068 евро.

Водещите групи продукти в структурата на аграрния експорт и през миналата година са житните и маслодайните растения, следвани от мазнините от растителен или животински произход, остатъци от хранителната промишленост и фуражите.

Продължава добрият експорт на хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, какаови продукти, безалкохолни напитки и др.

Основните ни търговски партньори в тази област са държавите от ЕС, като първенството се държи от Гърция, Румъния, Испания, Германия.

Докладът с предварителните данни за производството на зърнени култури през миналата година окончателно отчита огромния ръст от близо 51% в производството на пшеница - до рекордните 7,1 млн. тона. Значително увеличение се наблюдава и при производството на рапица (+34%) и ечемик (+25%), а по-умерено - при това на царевица за зърно и слънчоглед (съответно с около 14% и 16%).

Относителна стабилност се отбелязва в производството на плодове и зеленчуци, като през 2021 г. са произведени 690,1 хил. тона зеленчуци и 226,1 хил. тона плодове, което е съответно с 5,9% и 11,6% повече в сравнение с предходната година, посочват от аграрното ведомство.

Докладът на министерството за брутната добавена стойност (БДС по предварителни данни) на аграрния отрасъл през 2021 г. възлиза на 4, 950 млрд. лева, формираща 4,3% от общата БДС за икономиката на страната. В реално изражение тя бележи ръст от 6,1% спрямо предходната 2020 година.